1. Definities

1.1 Bella Bodyfashion is een winkel die gespecialiseerd in de verkoop van lingerie, nachtkleding en badmode aan consumenten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten in de winkel van Bella Bodyfashion, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door het aankopen van het product of door het geven van een opdracht voor het plaatsen van een bestelling bij 1 van onze leveranciers. Bella Bodyfashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, kan dit zonder vermelding van de reden worden meegedeeld.

4. Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in Euro´s en inclusief 21% BTW.

5. Verzending

5.1 Voor verzending binnen Nederland brengen wij een bedrag van € 5,99 verzendkosten in rekening. Bij een bestelling vanaf € 100,00 betaalt u geen verzendkosten.

5.2 Afhankelijk van de grootte van uw bestelling verstuurt Bella Bodyfashion deze in een envelop of pakket via TNT Post of TNT-Pakketdienst.

6. Betaling

6.1 Betaling kan geschieden bij onze kassa door contant af te rekenen of via een Pin-betaling.

6.2 De klant geeft Bella Bodyfashion toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden.

6.3 Bella Bodyfashion kan beslissen de consument een factuur te sturen in het geval een Pin-betaling niet mogelijk is of als een besteld product langer dan 10 dagen niet is opgehaald.

7. Bestelling annuleren

7.1 Na het plaatsen van een Bestelling kan deze enkel worden geannuleerd als dit nog mogelijk is bij onze leverancier. Als het product al is geleverd of geleverd zal worden is de consument gehouden aan de overeenkomst die hij/zij gesloten heeft in punt 3.1.

8. Retourneren en/of Ruilen

8.1 Bella Bodyfashion streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Echter kan het zijn dat u niet tevreden bent over uw aankoop, u mag dan op vertoon van de originele kassabon het product binnen 7 dagen retourneren waarna een ander product mag uitzoeken wat dezelfde waarde heeft als het product dat u retourneert. Mocht u op dat moment geen passend product vinden in de winkel kan de medewerker beslissen u een waardebon te geven ter hoogte van het bedrag van het geretourneerde product, eventueel kan dit naar boven worden afgerond waarbij het verschil contact of via pin-betaling kan worden voldaan.

8.2 Bella Bodyfashion geeft geen geld terug tenzij tijdens het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen of als de medewerker anders beslist. Verschil in prijs van geretourneerde artikelen vallen ook onder deze voorwaarde.

8.3 Bella Bodyfashion neemt artikelen niet terug indien zij niet meer in originele staat zijn, aldus:
– de artikelen gedragen of gewassen zijn en/of sporen hiervan te zien zijn;
– de artikelen niet meer correct voorzien zijn van de originele labels/stickers en eventuele bescherming;
– u getracht heeft zelf een gebrek te herstellen;
– de verpakking zodanig beschadigd is dat het product in alle redelijkheid niet meer verkocht kan worden;
– de medewerker het vermoeden heeft dat het product is gebruikt buiten de winkel;

8.4 Afgeprijsde Artikelen of Artikelen in de uitverkoop kunnen niet geruild worden.

11. Klachten of vragen

11.1 Bella Bodyfashion staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de vermelde specificaties. Mocht u vragen of klachten hebben over onze producten, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen per e-mail. Wij streven er naar uw probleem zo snel mogelijk op te lossen doch uiterlijk binnen 14 dagen na het indienen van uw klacht.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

12.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Bella Bodyfashion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

12.3 Bella Bodyfashion kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van presentatie en/of beeldschermweergave.

13. Overmacht

13.1. Bella Bodyfashion is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bella Bodyfashion geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Bella Bodyfashion niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is Bella Bodyfashion gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering op te schorten zonder dat Bella Bodyfashion gehouden is tot enige schadevergoeding.

14. Privacy

14.1. Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant. Bella Bodyfashion gebruikt klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en de betalingen.

15. Intellectueel eigendom

15.1. Deze website en winkel is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Bella Bodyfashion worden gebruikt voor andere andere doeleinden.

16. Toepasselijk recht

16.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Bella Bodyfashion. Alle rechten voorbehouden.

16.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.